Δωρεά ωαρίων

Δωρεά ωαρίων

Η διαδικασία της δωρεάς ωαρίων έχει αποδειχθεί μια χρήσιμη μέθοδος στην εξωσωματική γονιμοποίηση σε περιπτώσεις γυναικών με μειωμένη ποιότητα ωαρίων κυρίως λόγω της αυξημένης ηλικίας τους.

Η διαδικασία αυτή στην Ελλάδα είναι νόμιμη. Οι δότριες πρέπει να είναι μικρότερες των 35 ετών και προκειμένου να δωρίσουν ωάρια υποβάλλονται σε γενετικούς ελέγχους και εξειδικευμένες εξετάσεις για αποκλεισμό παθήσεων.

Μετά την διαδικασία λήψης των ωαρίων από την δότρια, και την λήψη σπέρματος από τον σύντροφο ,ακολουθεί η γονιμοποίηση in vitro.

Τα έμβρυα ωριμάζουν μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης στο εργαστήριο οδηγώντας σε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Η σύντροφος ακολουθεί την κατάλληλη αγωγή, η οποία γίνεται με την χορήγηση ειδικών σκευασμάτων από το στόμα για την προετοιμασία – ανάπτυξη του ενδομητρίου στο οποίο θα τοποθετηθεί το έμβρυο δύο εβδομάδες περίπου μετά την γονιμοποίηση με μια ανώδυνη διαδικασία.
Η δωρεά ωαρίων σε εξειδικευμένα κέντρα εξασφαλίζει ποσοστά επιτυχίας πάνω από 70%.

 

Παπανικόπουλος Χριστόδουλος
Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικευμένος σε θέματα υπογονιμότητος